2020. február 26. Edina
Összeszedtük, mi mennyi 2016-ban
miskolc.imami.hu
|
2016. január 14. 10:44
|
frissítve: 2016. február 11. 22:41
Mennyi 2016-ban a minimálbér, a garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási-, közalkalmazotti-, közszolgálati bér? Mennyi a családi pótlék, a GYES, a maximum GYED összege? Mennyi közterhet fizetnek a munkavállalók és a munkáltatók? Mire számíthatnak az álláskeresők? Milyen adókedvezményekkel számolhatunk és hogy alakul a szociális ellátások összege? Összegyűjtöttük!
CSED (Csecsemőgondozási díj)
(Terhességi- gyermekágyi segély)
A naptári napi alap 70%-a
A naptári napi jövedelem 70%-a
GYED (Gyermekgondozási díj) A naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2016-ban 155 400 Ft/hó)
Táppénz A táppénz alapjának 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetén)
A táppénz alapjának 50%-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetén, vagy fekvőbeteg- gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz
igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a
fekvőbeteg- ellátást nyújtó intézményben)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.
CSP (családi pótlék) egy gyermekes család esetén 12 200 Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekenként.
23 300 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekenként
25 900 Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőknél és nem
intézményben él, az ilyen személy után személyenként.
20 300 Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá
nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem is súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt.72 § (1) bek. alapján
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt
személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult
után személyenként
14 800 Ft/hó
Anyasági támogatás Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a
Ikergyermek esetén 300%-a
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer, koraszülés esetén egyszer részt vett
várandósgondozáson, továbbá a szülés követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá, gyámmá
64 125 Ft/hó
85 500 Ft/ hó
 
GYESE (Gyermekgondozást segítő ellátás) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000 Ft/hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85 500 Ft/hó),
4 ikergyermek esetén 400%-a (114 000 Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171 000 Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 10 éves koráig vehető igénybe
28 500 Ft/hó
GYET (Gyermeknevelési Támogatás) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
A támogatásban az a szülő és gyám - ide nem értve a gyermkevédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt- részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti
28 500 Ft/hó

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2016-ban

  Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/óra
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 111 000 25 550 5 110 639
Garantált bérminimum 129 000 29 690 5 940 742
Közfoglalkoztatási bér 79 155 18 200 3 639 -
Garantált közfoglalkoztatási bér 101 480 23 330 4 666 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 87 090 20 020 4 004 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 111 660 25 670 5 134 -
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 38 650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20 000 Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény- 1. fizetési fokozat 391 600 Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 5 000 Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege- gyermekenként, fiatal felnőttenként 15 000 Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya a fennállásának időtartama alatt megillető alapdíj legalacsonyabb összege
(attól függetlenül, hogy helyeztek-e el nála gyermeket vagy fiatal felnőttet)
minimálbér 30%-a
33 300 Ft/hó
A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege, az alapdíjon felül- gyermekenként, fiatal felnőttenként minimálbér 20%-a
22 200 Ft/hó
A nevelőszülőt megillető többletdíj legkisebb összege a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként minimálbér 5%-a
5 550 Ft/hó

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 2016-ban

  Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a
111 000 Ft/ hó 3 700 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a
44 400 Ft/hó 1 480 Ft/nap
(az előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a nap összeg pedig ennek a harmincad része
Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg
47 493 Ft/hó - 79 155 Ft/hó

Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 2016-ban

Szociális hozzájárulási adó kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig
e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke
adóalap 27%-a
(csak törvény szerinti aókedvezménnyel csökkenthető)
Rehabilitációs hozzájárulás 964 500 Ft/év
(a 25 személynél többet foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)
(ezen adóalap a törvény szerint kedvezményekkel csökkenthető)

Munkavállalók által fizetendő közterhek 2016-ban

Munkavállaló egyéni járulék és
magánnyugdíj-pénztári
tagdíjfizetési kötelezettsége
Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és munkerő-piaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %
  Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %
  Munkaerő-piaci járulék 1,5 %
  összesen 8,5 %
mindösszesen 18,5 %

BÉRKALKULÁTOR A NETÓ BÉR KISZÁMÍTÁSÁHOZ ITT!

 

Adósávok, adókedvezmények 2016-ban

Adósávok Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik- az adóalap 15%-a
Adóalap Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá általányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az általányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmények (családi
kedvezmény és első házasok
kedvezménye)
Családi adókedvezmény jogcímén az összevont adóalap - az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor -
- egy eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként 66 670 Ft-tal
- két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként:
2016-ban 83 330 Ft-tal
2017-ben 100 000 Ft-tal
2018-ban 116 670 Ft-tal
2019-től 133 330 Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthető

Első házasok kedvezménye jogcímén az összevont adóalap jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen
összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Kedvezményes adózású természetbeni
juttatások
- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12 500 Ft/hó és/vagy
- Erzsébet-utalvány max. 8 000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)
- szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;
- vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;
- szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.
Iskolakezdési támogatás: 33 300 Ft/év
Iskolarendszerű képés költségeinek munkáltató általi átvállalása: 277 500 Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban és foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe fizetett munkáltatói hozzájárulás: 55 500 Ft/év
Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önségélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás: 33 300 Ft/hó
mindösszesen, adóévben együttesen: 200 000 Ft keretösszeg erejéig (ide nem értve a SZÉP kártyát)
  Csekély értékű ajándék: 3x 11 100 Ft.
Évente három alkalommal adható, juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 15% SZJA és 27% EHO mellett
Mezőgazdasági őstermelőknek az e tevékenyésgéből
származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő
jövedelme
600 000 Ft

ADÓELŐLEG NYILATKOZAT A 2016. ÉVI CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!

ADÓELŐLEG NYILATKZAT AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2016-ban

7 050 Ft/hó
Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.

Szociális ellátások 2016-ban

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a, egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekégyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleteti támogatás havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulákkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának (2016-ban az öregségi nyugdíjminimum 92%-a: 26 220 Ft)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Jogosult Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a:
(2016-ban 22 800 Ft/hó)

Időskorúak járadéka Jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő személy, akinek saját és vele együtt lakó házastára, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át a,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80%-a
(2016-ban 22 800 Ft/hó)
Jogosult Havi összege
az egyedülálló a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdj mindenkori legkisebb összegének 95%-át b,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 95%-a
(2016-ban 27 075 Ft/hó)
Jogosult Havi összege
az egyedülálló, 75 évet betöltő személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdj mindenkori legkisebb összegének 130%-át c,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 130%-a
(2016-ban 37 050 Ft/hó)
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1000 Ft
Ápolási díj Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi
a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési Tv-ban meghatározott alapösszeg 100%-a: 29 500 Ft
a jelentős egészségkérosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési Tv-ban meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53 100 Ft
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a a Költségvetési Tv-ban meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt ápolási díj): 44 250 Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 2016-ban

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500 Ft
2. turisztikai idénymunka 500 Ft
3. alkalmi munka 1 000 Ft
4. filmipari statiszta 3 000 Ft

 
A cikk tovább olvasható itt: http://imami.hu/csaladtamogatas-ellatasok/mi-mennyi-2016-ban

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat