2024. május 26. Fülöp, Evelin
Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2018. évi 4. száma
minap.hu
|
2018. június 27. 13:16
|
frissítve: 2019. január 04. 13:07
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) negyedéves miskolci folyóiratának friss száma a napokban került ki a nyomdából. A borítólapon az „ökumenikus kulturális folyóirat” felirat hirdeti, hogy a megjelent írások nemcsak a város keresztény közösségeinek eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni, hanem a tágabb értelemben vett hagyományőrzést és a kulturális értékeink ápolását is vállalják.

A folyóirat 56. számának élén álló versrovatot Hevesi Attila „Ha nincs Ötvenhat” című verse vezeti be, majd Lévay József halálának 100 éves évfordulójáról a szülőföld és a haza szeretetéről tanúskodó versei közlésével emlékezünk. 

Az „Ünnepek – alkalmak” rovatban jelentek meg a 2018. évi Miskolci Nemzeti Estélyről tudósító írások. A hagyományteremtő rendezvény keretében nyújtották át Kartal-Veczán díjat, melyet ez évben Majorosné dr. Hortai Rita gyermekorvos érdemelt ki. Dr. Várhelyi Krisztina laudációjának és a díjazott köszönő szavainak közlése mellett helyet kapott Szakács Árpád ünnepi előadása is, amely „1956 üzenete az elfogadhatatlan realitás” címet kapta. Herpainé Velkey Klára az ősszel megrendezett 25. jubileumi Veczán Pál Énekzenei Kórustalálkozó alkalmából publikálta a rendezvény szereplőinek és szervezőinek emlék- és élménytöredékeit. A szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódóan közöljük a városunkban tevékenységét ez évben megkezdő Pethő Judit iskolalelkész prédikációját, valamit Freund Tamás akadémikus előadását a tanuló agy előtt álló jelenkori kihívásokról. Az előadás témájához kapcsolódik az „Egyházak és társadalom” rovatban található írás is Bányainé Rónai Tímeától, amely az okos telefon és a közösségi médiumok használatáról keresztény nézőpontból tudósít.

kszemle_2018_4.jpg

A lapszám megtekintéséhez kattintson a borítóképre!

Az „Egyházak – teológiák – hitvallások” rovatban helyet kapott Kocsis Fülöp görög-katolikus érsek-metropolitával készült interjú a XV. püspöki szinódusról, melynek egyik központi témája az ifjúság körében végzendő lelkipásztori munka új stílusának kialakítása volt. Dobos Marianne írása a negyven évvel ezelőtt megválasztott Szent II. János-Pál pápáról, illetve a vele kapcsolatos személyes találkozás emlékeiről tudósít. Löffler Erzsébet Pyrker János László érsek egri pályafutása előzményeinek állít emléket. Gecse Attila kórházlelkész írásában – a MTA miskolci székházában is elhangzott azonos című előadása nyomán – választ keresett a kérdésre: „Hova tűnt gyermekeink spiritualitása?

Az „Egyházak és társadalom” rovatban Török László írását olvashatjuk, mely az egyházközségi munkatársak találkozóján elhangzott előadását tartalmazza „Az apostolok munkatársai az újszövetségben” címmel. A Szerző részletesen szól a nők szerepvállalásának lehetőségeiről a gyülekezetek szolgálatában. 

Az „Egyházak és történelem” rovatban Székely János püspök a környező népekkel való történelmi megbékélés keresztényi kötelességének kérdését veti fel. Tóth Ádám jezsuita gimnáziumi tanuló OTDT- helyezést elért dolgozatában Miskolc történetének emlékezésre méltó fejezetét dolgozta fel, amely az első világháború végétől a trianoni békekötésig tartott. Szarvas Péter írása az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszusnak állít emléket. Lengyelország függetlenségének 100. évfordulójára Wojciech Topolinski lengyel szerzetes mártíriumáról szóló, Dobos Marianne szerzőségében megjelent könyvet ismertető írással emlékezünk. 

Az „Egyházak és kultúra” rovat középpontjában ezúttal Hamvas Béla halálának 50. évfordulója áll. A Fabiny Tibor professzorral készült interjú kapcsán a keresztény ember nyitottságával kapcsolatos gondolatokat ismerhetjük meg. Kordokumentumként közöljük Keken András evangélikus lelkész Hamvas Béla temetésén elhangzott halotti beszédét. A keresztény értelmiség kulturális nyitottságáról tanúskodik a Martin Luther King életének eseményeit ragtime-operában feldolgozó Ittzés Tamás zeneszerzővel készült beszélgetés, mely a tavalyi Miskolci Operafesztiválon bemutatott mű további sorsáról is tájékoztat. Tóth Sándor szobrászművész írása a mindszenti temetőben lévő Medgyessy Ferenc alkotás megmentésére biztatja a művészetkedvelő miskolci közvéleményt, míg a borsodgeszti népdalünnepről szóló tudósítás Boncsér Gábor népzenész hagyományőrző és közösségteremtő tevékenységéről szól egy Miskolc környéki falucska életében. 

Az immár másfél évtizedes múlt kötelezi a lap kiadásáért felelős Eszmék és Értékek Alapítványt, hogy gondoskodjon a lap üzenetének olvasótáborához megújult formában történő eljuttatásához. Ennek érdekében jött létre a keresztenyszemle.hu honlap, melyen a folyóirat valamennyi korábbi száma elektronikus formában is hozzáférhető. A lap hagyományosan a miskolci történelmi egyházakon és az egyházi fenntartású iskolákon keresztül jut el olvasóihoz. Kívánatos azonban, hogy az egyházakhoz közvetlenül nem kötődő érdeklődők is hozzájuthassanak a laphoz, ezért a Miskolci Galériában (Rákóczi u. 2. – bejárat a Széchenyi utca felől), illetve a Hermann Ottó Múzeum régi épületében (Papszer 1.), valamint a Miasszonyunk kegytárgy boltban (Széchenyi u. 2.), illetve a Gloria Vera kegytárgy boltban (Széchenyi u. 88.) is megvásárolhatók a 2018. évi számok. 

 

Nem