2024. július 24. Kinga, Kincső
Megalakult Miskolc új közgyűlése
minap.hu
|
2014. november 03. 09:59
|
frissítve: 2014. november 10. 21:47
Hétfőn délelőtt 11 órától tartotta alakuló közgyűlését Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testülete, a megújult diósgyőri vár lovagtermében. Ezt megelőzően, 10 órától ökumenikus istentiszteletet tartottak a diósgyőri evangélikus templomban.

ujkozgyules1.jpg

A szertartást Csomós József református püspök, Mikolai Vince római katolikus esperes, Asztalos Richárd evangélikus helyettes esperes, Szócska Ábel görög katolikus helynök és Lakatos Csilla unitárius lelkész végezte.

A történelmi egyházak képviselői beszéltek az együttműködés, az együttgondolkodás fontosságáról, a választási szlogent példaként állítva: közösséget építünk! Megemlítették az alap fontosságát, amely nemcsak egy épület esetében, hanem a közösségeknél is fontos. A Szentírásból idézve beszéltek a jó elöljáróról, a jó cselekedetekről, amelyek előmozdíthatnak egy várost.

A istentisztelet keretében a Cardinal Mindszenty Kórus Gergely Péter Pál vezetésével áldáskérő imádságot énekelt, Menyhárt Szabolcs pedig Petőfi Sándor A ledőlt szobor című versét adta elő. Ennek utolsó sorai így hangzanak: Szégyen reá, ki lomhán vesztegel, Dicsőség arra, aki dolgozik.

ujkozgyules5.jpg

11.05 | Köszöntések, a választásról

Zsúfolásig megtelt a vár lovagterme a város új közgyűlésének alakuló ülése alkalmából.

A közgyűlést Kriza Ákos polgármester nyitotta meg, sok sikert kívánva a megválasztott képviselőknek.

Demeter Ervin megyei kormánymegbízott üdvözölte a képviselőket, örömét fejezve ki, hogy a grémium egynegyede hölgy, egynegyede a fiatalok közé tartozik. Egy igazi demokrata elfogadja a választás eredményét és dolgozik a következő megmérettetésig, emelte ki. Fontos a munkaalapú társadalom megteremtése, amiért a kormány sokat tett a városvezetéssel együtt, ennek folytatódnia kell az új ciklusban is. A kormányhivatal látja el az önkormányzatok törvényességi felügyeletét, a további jó együttműködés reményében hívta a képviselőket egyeztetésre, megbeszélésre. Végezetül azt kívánta a képviselő-testület tagjainak, hogy szőjenek szép terveket és azok valósuljanak is meg.

ujkozgyules6.jpg

Ezt követően Orosz Gábor, a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a választás menetéről. A választás eredményesen zárult, az eredmények tükrözik a választópolgárok akaratát, ennek megfelelően megkezdődhet a munka. Részletesen beszámolt a választás napjának kitűzése és a választás jogerős eredményének megállapítása között eltelt idő történéseit.

ujkozgyules7.jpg

11.40 | Eskütétel

Letették az esküt Miskolc város közgyűlésének megválasztott képviselői. A szöveget Orosz Gábor mondta elő. A testület tagjai aláírták a szükséges okiratokat is, ezzel válva hivatalosan képviselőkké.

Ezt követően tette le a polgármesteri esküt Kriza Ákos, hiszen a szokás szerint a polgármester a már hivatalos képviselő-testület előtt teszi ezt meg.

Az öt évre szóló közszolgálat nem kezdődhet méltóbb és szebb helyen, mint a diósgyőri várban, mondta ünnepi beszédében Miskolc újraválasztott polgármestere. (Bővebben l. külön.)

A polgármester beszéde után elfogadták a napirendi javaslatot.

Loading Video...
Nem
Eskütétel - Videó

11.58 | Alpolgármesterek választása

Ezt követően megválasztották a város három alpolgármesterét, akikről egyenként szavazott a grémium.

Közgyűlési tagként új alpolgármestere lett Miskolcnak Kiss János személyében, míg főállású, nem közgyűlési tagként újra Pfliegler Pétert és Kiss Gábort választották alpolgármesternek. Eskütételük után a képviselő-testület szavazott illetményükről és költségtérítésükről is.

12.13 | SZMSZ-módosítás, bizottságok

A közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosította, mivel változik két közgyűlési bizottság tagszáma.

Ezután szavazott a grémium a bizottságok elnökeiről, alelnökeiről, képviselői és külsős tagjairól.

Jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság: Nánási-Kocsis Norbert elnök, Katona Ferenc alelnök
Pénzügyi bizottság: Badány Lajos elnök, Gazdusé Pankucsi Katalin alelnök
Városgazdálkodási és -üzemeltetési bizottság: Soós Attila elnök, Nehéz Károly alelnök
Köznevelési, kulturális, turisztikai, ifjúsági és sportbizottság: Molnár Péter elnök, Eperjesi Erika alelnök
Egészségügyi és szociális bizottság: Kovács László elnök, Kovács Józsefné alelnök

12.25 | Eskü és illetmények

A bizottságok nem képviselő tagjainak is esküt kellett tenniük megválasztásuk után, a közgyűlés előtt. Ezt követően aláírták a hivatalos okmányokat.

Az alakuló közgyűlés elé még két előterjesztés került: javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására, illetve javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet megalkotására.

Az előterjesztések kapcsán Csiszár Miklós jegyző is gratulált a megválasztott képviselőknek. Elmondta, a választási törvény szerint a polgármesterek illetménye megegyezik a helyettes államtitkár illetményével, sem több, sem kevesebb nem lehet, így ez az összeg került be a javaslatba.

A grémium minden előterjesztést elfogadott.

12.43 | Véget ért Miskolc új közgyűlésének alakuló ülése.

***

Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testületének összetétele:

Polgármester: Kriza Ákos

Képviselők:

Fidesz – KDNP: Katona Ferenc, Szécsényi Marianna, Barta Gábor, Nehéz Károly, Glatz Katalin, Eperjesi Erika, Molnár Péter, Nánási-Kocsis Norbert, Kiss János, Hubay György, Kovács Józsefné, Hollósy András, Deák-Bárdos Mihály, Gazdusné Pankucsi Katalin, Novák Józsefné, Soós Attila, Kovács László.

MSZP – DK – Miskolc Lokálpatrióta Egyesület: Bartha György, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Nagy-Korsa Judit, Simon Gábor, Tompa Sándor.

Jobbik: Szilágyi Szabolcs, Pakusza Zoltán, Badány Lajos, Jakab Péter, Révész Péter.

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat