2023. február 04. Ráhel, Csenge
"Világosságom és segítségem az Úr..." Véget ért az Ökumenikus Imahét
minap.hu
|
2019. január 27. 09:06
|
frissítve: 2019. január 31. 12:52
Január 27-én délután, a Belvárosi evangélikus templomban tartották az ökumenikus imahét miskolci eseményeinek záró alkalmát, Ternyák Csaba egri érsek, Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Csomós József református püspök valamint a városi papság részvételével. .

okumenikus_imahet_190126_vcs_06.jpg

Mint arról már hírt adtunk, a keresztények egységéért rendezték meg január 20. és 27. között az Ökumenikus Imahetet, melynek miskolci nyitó istentiszteletét vasárnap délután tartották, a Deszkatemplomban. Az imahét témái között szerepelt:

1. nap: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)
2. nap: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)
3. nap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)
4. nap: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)
5. nap: Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)
6. nap: „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)
7. nap: „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)
8. nap: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)

Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely évről évre január második felében rendeznek meg. Az ima­hét nap­ja­in a kü­lön­bö­ző fe­le­ke­ze­tű gyü­le­ke­ze­tek öku­me­ni­kus kö­zös­ség­ben tar­ta­nak isten­tisz­te­le­te­ket és imád­koz­nak a ke­resz­té­nyek egy­sé­gé­ért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése értelmében 2018-tól az ökumenikus imahét kezdőnapja egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is. A katolikus közösségek és az ökumenikus tanácshoz tartozó tagegyházak ekkor a világon számos helyen üldözött keresztényekért imádkoznak.

okumenikus_imahet_190126_vcs_01.jpg

Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja Mózes ötödik könyvében található: "Az igazságra és csakis az igazságra törekedj!" Az ez évi ima­hét anya­gát az indonéz öku­me­ni­kus cso­port ké­szí­tet­te, a szö­ve­get az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Vatikán Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanácsa ál­tal lét­re­ho­zott nemzet­kö­zi bi­zott­ság tag­jai véglegesítették. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. A program Magyarországon mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza.

okumenikus_imahet_190126_vcs_03.jpg

 

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat