2023. december 01. Elza
„Fűzérre fűzi a magyar közösségeket” a Miskolcra megérkező Boldogasszony-kiállítás
Kujan István
|
2018. október 18. 19:37
|
frissítve: 2018. október 21. 09:15
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által elindított vándorkiállítás-sorozat, a Kárpát-haza Galéria Boldogasszony kiállítása Miskolcra érkezett. A Rákóczi-házban csütörtökön megtartott megnyitón elhangzott: a tárlat művészi, lelki és szellemi kapocsként köti össze a Kárpát-medencében lévő nemzetünket.

„A nemzet újraegyesítését és Istenhez való közeledését szolgálni”

A Kárpát-medence és a diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar művésze különféle oldalról – fotón, vásznon, textilen, kőben, fában, bronzban – világítja meg a Boldogasszony, azaz Szűz Mária és a magyarság kitüntetett tiszteletnek örvendő kapcsolatát.

2015-ben indult el a budapesti Várkert Bazárból a Boldogasszony-kiállítás, Miskolc a 35. állomása a programsorozatnak. A tárlat „nemes hivatását” a szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke úgy fogalmazta meg, hogy „művészi, lelki és szellemi kapocsként köti össze a Kárpát-medencében lévő nemzetünket”. Ünnepi beszédében Szász Jenő elmondta, a tárlat „fűzérre fűzi a magyar közösségeket”, megvalósítva a nemzetegyesítést.

boldogasszony_kiallitas_megnyitoja_20181018_bl_008_web.jpg

Az oszmánok ellen Lepantónál megvívott tengeri csatát is felemlegetve megjegyezte: a kereszténység védelme közös európai érdek volt már korábban is. Akkor is voltak azonban olyanok – folytatta –, akik a vallásháborúból kimaradtak. – Ma is ugyanez történik, és az alapkérdés is ugyanaz: megmaradunk-e őseink hitében? Magyarságunk a keresztény értékekben teljesedik ki igazán – tette hozzá az elnök.

boldogasszony_kiallitas_megnyitoja_20181018_bl_010_web.jpg

Végül leszögezte: a kárpát-medencei és a nagyvilág szétszórt magyar közösségeihez eljuttatni kívánt kiállítássorozat megszervezésével fel szeretnék mutatni „a nemzet megmaradásának zálogát jelentő keresztény hitet és értékrendet”; szeretnék továbbá „a ma is elevenen élő magyar összetartozást jelképező Mária-kultusz tudatosításával a nemzet újraegyesítését és Istenhez való közeledését szolgálni”.

Ezerarcú kiállítás, ezerarcú ország

Kriza Ákos polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, keresztény európaiságunkat és ezeréves magyar múltunkat egyaránt megidézi a tárlat. Ezek átörökítése minden nemzedék feladata. – Ezerarcú ez a kiállítás, ahogy ezerarcú ez az ország, a Kárpát-haza, ahonnan a kiállítás alkotói érkeztek – mutatott rá a városvezető.

boldogasszony_kiallitas_megnyitoja_20181018_bl_003_web.jpg

Hozzátette, alkotásokba foglalt gondolataik „megerősítik ragaszkodásunkat azokhoz az értékeinkhez, amelyeket ma sajnos nagyon sokan megkérdőjeleznek Európában”. – Nekünk azonban fontos, hogy kiálljunk keresztény értékeink mellett, és a kiállítás Európát bejáró zarándoklata ehhez rendkívül sok erőt ad nekünk – hangoztatta Kriza Ákos, rámutatva arra, hogy a miskolciaknak is van kapcsolódása a Mária-kegyhelyekhez, szakrális csomópontokhoz: a várost a Mária-út köti össze a megszentelt helyekkel.

– Kapcsolatot teremt emberek és közösségek között, segít a testi és a lelki bajok gyógyításában. A hálózat létezik és működik, felismerhető bizonyságául annak, hogy a kereszténység nélkül lehetetlen Európa jövőjéről őszintén beszélni. Pontosabban: kereszténység nélkül Európának nincs jövője – hangsúlyozta a polgármester, aki azzal zárta szavait, hogy megtiszteltetés a város számára, hogy a kiállítás itt otthont talált.

boldogasszony_kiallitas_megnyitoja_20181018_bl_005_web.jpg

Demeter Ervin kormánymegbízott felidézte, hogy Szent István király az országot Szűz Máriának ajánlotta fel, ezzel mintegy megteremtve a magyar állam szuverenitását is. A középkori történelmi és politikai-egyházi viszonyok megvilágítása után rátért aztán a kiállításra. – Jó helyre érkezett Miskolcra ez a tárlat és nem „légüres” térbe, hiszen például négy templomot szenteltek fel Szűz Mária tiszteletére – mondta el Demeter Ervin, megemlítve a Szűz Máriáról készült miskolci szobrokat, oszlopokat is. Végül Urbán Henrik ferences szerzetest idézve azzal zárta köszöntőjét, hogy „a csodát a jó Isten teszi, de a Szűzanya közbenjárására”.

boldogasszony_kiallitas_megnyitoja_20181018_bl_014_web.jpg

„A kiállítás a maga sokszínűségével és szépségével átragyogja Szűz Mária személyiségét”

Az Egri Főegyházmegye Miskolci Esperesi Kerületének címzetes apátja, esperese, plébánosa nyitotta meg a kiállítást. Szarvas Péter kifejtette, a Boldogasszony kifejezés „nem csupán egy elnevezése égi édesanyánknak, Szűz Máriának, hanem mögötte ott találjuk mindazt, amiben megtalálható a boldogság forrása".

boldogasszony_kiallitas_megnyitoja_20181018_bl_011_web.jpg

– Ez a kiállítás a maga sokszínűségével és szépségével átragyogja az ő személyiségét, és feltárja nekünk mindazt, amit az ő személyisége mutat meg nekünk: hogy az ő életében mi is tulajdonképpen a boldogság forrása. Az Istennel való, szeretettel teljes együttlét boldogsága; jelen van benne a gyermeket szülő anya boldogsága; jelen van Máriában az anyai szeretet boldogsága is; a vigasztalás ajándéka is jelen van benne, a hivatásé, az örömben megélt emberi élet, a bensőséges szeretet ajándéka is – sorolta.

A kiállítás – mely november 10-éig tekinthető meg Miskolcon – fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, védnöke pedig Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke.

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat