2024. február 24. Mátyás
Változások az őstermelőkkel kapcsolatban
minap.hu
|
2014. augusztus 18. 18:06
|
frissítve: 2014. augusztus 18. 18:06
Május 1-jétől jelentősen változtak a termőföld megszerzéséhez kapcsolódó illetékmentesség szabályai.

A termőföldek tulajdonjogát jelenleg – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag földműves szerezheti meg. Így az illetékmentesség alanya kizárólag az a földműves lehet, aki vállalja, hogy az ellenérték fejében megszerzett termőföldet 5 évig egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdálkodási célra hasznosítja. A mentesség feltétele nem változott, vagyis abban az esetben biztosítható, ha a földműves a birtokba lépéstől számítva 5 évig nem idegeníti el, illetve vagyoni értékű jogot nem alapít.

Újdonság, hogy a vagyoni értékű jog alapításával kapcsolatban nem minősül megterhelésnek az, ha a termőföld használatát, hasznosítását közeli hozzátartozónak engedik át, feltéve, hogy a közeli hozzátartozó a vagyonszerző helyett földművesként mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja és az 5 év hátralévő részében vállalja az ezzel kapcsolatos feltételek betartását. Illetékmentesség szempontjából továbbra sem minősül elidegenítésnek a kisajátítás, a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű elidegenítés és a birtokösszevonási célú földcsere.

Fontos, hogy az illetékmentesség kizárólag az adózó kérelmére biztosítható, ami a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig terjeszthető elő.
A feltételek teljesülését a NAV az 5 éves határidő lejártát követően hivatalból ellenőrzi. Ennek során, amennyiben az adózó a vállalt feltételek bármelyikét nem teljesíti, az egyébként fizetendő illeték kétszeresét kell megfizetnie.

Nem

Olvasnivaló

Ajánlat